Blog

Kevlarsjelens skjebne

Etter gjennomboringen av kevlarsjelen, hvor innbruddet så nær der ingen får gå, fant sted. Sitter man å iaktar, restene av det som skulle kunne ha blitt tilitt. Sjelen blør fortsatt en slags blandings svie Av melankoli og en feilslått elegi, Les mer…

%d bloggere liker dette: